עשו לתנ"צ ברכה סיכול ממוקד

"יואב יצחק והרב פינטו עשו סיכול ממוקד לאדם חף מפשע"