יואב יצחק הוציא אותו להורג

"ראינו את האובססיה של יואב יצחק"