אי אפשר לכנות את יואב יצחק עיתונאי!

"הוא שתה את דמו של ברכה"