שתו לברכה את הדם זה היה מסע צלב

"המסע הנואל הזה מובל על ידי  'עיתון אינטרנטי' המוזן בעיקר ע"י מקורות בני בליעל"