בואו נזכור!

"רגע לפני ששופכים את הדם - בואו נזכור, בצד השני יש בן-אדם"