דמו זועק!

"דמי אפרים ברכה זועקים אלינו מהאדמה לעשות חשבון נפש"