בראש קמפיין ההכפשה: יואב יצחק

"קמפיין ההכפשה והתלונות למחלקה לחקירות שוטרים נגד החוקר מספר 1 לא הפסיקו לרגע. למעשה הן נמשכות עד יום מותו, כשמספר עיתונאים ובראשם יואב יצחק, לא מפסיקים להזהיר את הציבור מפניו, זאת למרות שכל התלונות נמצאו חסרות בסיס"