המרכז של הקמפיין היה אתרNews1 

לא ראיתי קמפיין מלוכלך ואלים, כמו הקמפיין שנוהל בשנים האחרונות נגד תנ"צ אפי ברכה...
"המרכז של הקמפיין היה אתר ניוז 1 של יואב יצחק"