רוצחים אותי בדם קר!

"הרב פינטו לא יירגע עד שלא אהיה מת"