זה גמר אותו!

ואז מוצאי שבת הגיע, והוא ראה את הכותרת הזו של יואב יצחק שהוא רשם עליו שהוא מסוכן לציבור...

"זה גמר אותו. זה גמר אותו. זה הדבר שגמר אותו."

גב' איילה ברכה רעייתו של תנ"צ ברכה, בסרט המצמרר: "חיים בצל הפחד"